Menu

สินค้าที่ดีซูพรีมเชี่ยวชาญ

สินค้ากลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี

อุปกรณ์สื่อสารมือถือ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สินค้ากลุ่มพรีเมี่ยมและการพัฒนาแบรนด์

สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าโปรโมชั่น และการพัฒนาแบรนด์

สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย หรือ ร้านค้า

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด และ สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ

สินค้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

สินค้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

E-COMMERCE

นําเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์

สินค้ากลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี

อุปกรณ์สื่อสารมือถือ

ดีซูพรีม เป็นผู้จัดหาสินค้ากลุ่มโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์เสริมต่าง สำหรับลูกค้าผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์รายใหญ่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ดีซูพรีมจัดหาสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก พร้อมยังร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่

สินค้ากลุ่มพรีเมี่ยมและการพัฒนาแบรนด์

สินค้าพรีเมี่ยม และสินค้าโปรโมชั่น

ดีซูพรีม ร่วมพัฒนาและจัดหารายการส่งเสริมการขายที่เหมาะลูกค้า ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดีซูพรีมนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยที่น่าสนใจพร้อมการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์สะดุดตาซึ่งสามารถเติมเต็มกลยุทธ์ด้านการตลาดของลูกค้าในเชิงการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแบรนด์

ดีซูพรีม ร่วมพัฒนากับเจ้าของผลิตภัณฑ์และนำเข้าผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดตามที่ลูกค้าต้องการ เราจัดหาสินค้า เช่นของใช้ในครัวเรือน สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องเขียน และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายในช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ว่าไม่จะเป็น ร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต แคตตาล็อกออนไลน์ และบริการขายตรงผ่านสื่อโทรทัศน์ เรายังพัฒนาและจัดหาวัตถุดิบและส่วนประกอบสำหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

วัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย หรือ ร้านค้า

วัสดุก่อสร้าง

ด้วยประสบการณ์ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างร้านค้าสะดวกซื้อ ดีซูพรีมมีแหล่งของสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นพิเศษ อาทิเช่น กระเบื้องปูพื้น, ประตูระหว่างหน้าและหลังร้าน, และหน้าต่าง สำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่งร้านค้า

เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด

เนื่องจากความหนาแน่นของเมืองและราคาที่ดินปรับตัวขึ้น ด้วยการออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กลง ดีซูพรีมเล็งเห็นถึงปัญหานี้ เราจึงพร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มพื้นที่ในบ้านและอาคารชุด ด้วยวัสดุคุณภาพดี พร้อมทั้งราคาประหยัด

สินค้านวัตกรรมเพื่อใช้ตอบโจทย์การใช้งานภายในร้านค้า

ดีซูพรีม ใส่ใจในการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การทำธุรกิจร้านค้าให้มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก

สินค้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

สินค้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางความห่วงใยที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับสุขภาพและความยั่งยืน ดีซูพรีม สามารถช่วยตอบสนองความต้องการเพื่อโลกสีเขียวด้วยสินค้าต่างๆ ถุงช้อปปิ้งเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ดีซูพรีมจะพัฒนาสินค้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

E-COMMERCE

E-COMMERCE

ดี ซูพรีม มีความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก จึงสร้างสรรค์ช่องท างการจัดจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์ผ่านe-market และร้านค้าออนไลน์ของดี ซูพรีมเอง เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค
Shopee: Dees_official and Dees_official shop
shopLazada: dsupreme
E-tailer: www.dsupreme.com

Classic Lighter Brand

Dees Supreme is now the exclusive agent for top lighter brand Clipper in 7-Elevens across Thailand. Namechecked by recording artists such as Ed Sheeran,Clipper is one of the world’s top-three best-selling lighter brands and considered among the most reliable. “We are delighted to be exclusively selling such a classic brand,” said Juckchai Wattanamanon, sales and marketing executive at Dees Supreme.“These are iconic lighters – not just popular but top quality.” Clipper’s manufacturer claims the lighters can spark 3,000 times, withstand 65°C without exploding, and fall 1.5 meters without cracking. The lighters are designed to give a stable flame,to shut off instantly after use, and to light for up to 2 minutes because the spark wheel is separate from the heat-reaccidents with the lighters.

การยืนยัน