Menu

การเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค

การเข้าใจเทรนด์เป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจของเรา ด้วยทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมขยายการเติบโตของแบรนด์บนช่องทางของโซเซียลมีเดีย รวมถึงความเข้าใจของความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกวัน และ ผลกระทบกับการผลิตสินค้า และข่าวสารความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เป็นตัวกลางส่งเสริม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ออกสู่ตลาดโลก

ที่ดีซูพรีม เราเป็นคู่ค้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก้าวสู่ตลาดโลก ผ่าน E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) และ เครือข่ายระดับนานาชาติ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญคือนวัตกรรมทางการค้า

บริการการจัดซื้อแบบเต็มรูปแบบ

ดีซูพรีม มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ขยายขอบเขตคลอมคลุมในทุกธุรกิจและความต้องการที่แท้จริงของตลาดในระดับสากลด้วยกลยุทธต่างๆ

การบริการจัดซื้อของดีซูพรีมสามารถลดภาระหน้าที่และลดต้นทุนในการจัดซื้อ ให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมด้วยราคาที่สามารถไปแข่งขันในตลาดของลูกค้าได้ ดีซูพรีมทำงานใกล้ชิดกับทีมของลูกค้าพื่อบรรลุเป้าประสงค์และตระหนักถึงกลไกต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างผลกำไรสำหรับลูกค้าในระยะยาว

การสรรหาสินค้า

ดีซูพรีมมีขีดความสามารถในการสรรหาสินค้าในระดับสากลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก การเสริมขีดความสามารถในการผลิตโดยการเลือกใช้โรงงานผู้ผลิตที่ดี เป็นส่วนสำคัญสำหรับโลกของธุรกิจในตลาดโลกมีการแข่งขันสูงขึ้นในเชิงกลยุทธ์

ความรู้และเครือข่ายของดีซูพรีมช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งการผลิตที่ดี การจัดแสดงสินค้าและโรงงานผู้ผลิต เป็น แหล่งข้อมูลเทรนด์ของสินค้าและวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี ทำให้เรายังเป็นผู้นำเทรนด์ ในด้านสินค้าวัตถุดิบและรูปแบบการขนส่งต่างๆ

การยืนยัน