Menu

ความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับ ดีซูพรีม

บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ด้วยประสบการณ์ของเรามีส่วนช่วยในความสำเร็จของคู่ค้าในการจัดซื้อสินค้าเกรดพรีเมี่ยม และวัสดุดีๆมากมายที่ตรงกับความต้องการของตลาด

เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัท ดีทีจีโอ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา เรามุ่งมั่นในการคัดสรร สินค้าค้าที่มีความปลอดภัยสูง, ได้คุณภาพที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีความตั้งใจจะร่วมกับทุกธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันคุณค่าของเรา เพื่อเป็นรากฐานให้กับการสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืน

มาทำความรู้จักกับ ดีซูพรีม มากขึ้น

พันธกิจ ของ ดีซูพรีม

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าและมีความเป็นนวัตกรรม โดยผ่านการเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับสากลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นมืออาชีพ
2. มุ่งมั่นพัฒนาการบริการและขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดอย่างไม่หยุดยั้ง
3. ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทดีที และบ่มเพาะวัฒนธรรมการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ตอบแทนสังคมโดยการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์ ของ ดีซูพรีม

เราเป็นบริษัทระดับสากลที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตที่ก้าวทันโลกอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลัก ขอ ดีซูพรีม

DYNAMIC 'แก่นของ Dynamic คือการรักษาคำพูดและรักษาเวลา'

คำพูดคือตัวแทน คือเกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่พูด ถ้าหากไม่รักษาคำพูดเท่ากับว่าไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวเอง ทำให้คนไม่เชื่อถือ ดังนั้นหากเรารักษาคำพูดเท่ากับว่าเป็นการให้เกียรติตัวเอง ซึ่งคนอื่นจะให้เกียรติกลับมา ส่วนการรักษาเวลาคือ การใช้เวลาทุกนาทีในทุก ๆ วันให้มีคุณค่ามากที่สุด ราวกับว่าไม่รู้ว่าเวลาในชีวิตจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ นั้นเท่ากับว่าเราสร้าง Dynamic ให้กับชีวิตแล้ว

TEAMWORK 'คือ การช่วยเหลือต่อผู้ร่วมงานเสมอ'

แก่นของ Teamwork คือน้ำใจ เสริมจุดอ่อนและจุดแข็งของกันและกัน ทำงานกันเป็นทีม จะสามารถสร้าง Teamwork ที่ดีได้แน่นอน

GOODWILL 'คือ คิดดี ทำดี และพูดดี'

คนเราสามารถสร้างสิ่งที่ดีได้จากภายในของตัวเอง อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย แก่นของ Goodwill คือ เมื่อเราส่งต่อการคิดดี ทำดี และพูดดีให้กับผู้อื่นแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับมาคือพลังให้การดำเนินชีวิตในทุก ๆ วัน

OPEN-MINDED 'คือ การเปิดใจให้กว้าง พร้อมรับโอกาสหรือความรู้ใหม่ ๆ'

ซึ่งถือเป็นรากฐานของทุกอย่าง ดั่งมีสุภาษิตจีนที่บอกว่า ‘ครูจะปรากฏ เมื่อลูกศิษย์พร้อม’ แปลว่าทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกเหตุการณ์คือครู หากใจไม่ปิดกั้น การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นเสมอ

หลักการทำงานของ ดีซูพรีม

ดีซูพรีมพร้อมและยินดีที่จะทำงานร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทดีที เพื่อนำเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้า

ดีซูพรีมจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในการ จัดหา จัดซื้อ นำเข้า หรือ ส่งออก สินค้าชั้นดีที่มีคุณภาพ ซึ่งเราทำงานจากเมืองไทย รวมถึงรอบโลก ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ซื้อทุกที่ ขายทุกที่”

ทีมงานของ ดีซูพรีม

about.team.vithit.first_name about.team.vithit.last_name
วิฑิต อาภาพาส

จากใจประธานผู้อำนวยการ

ดีซูพรีม เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ด้วยกาคัดสรรสินค้ามาจากหลายๆ แหล่งทั้งด้านคุณภาพและงบประมาณ โดยมีจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลัก และภายใต้แนวคิด “ซื้อทุกที่ ขายทุกที่” ซึ่งเราจึงขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ทีมงานของดีซูพรีมยังมีการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทดีที

ทีมงานของ ดีซูพรีม

about.team.veerapat.first_name about.team.veerapat.last_name

วีรพัฒน์
วุฒิอุตดม

ผู้อำนวยการอาวุโส

about.team.sirikwan.first_name about.team.sirikwan.last_name

ศิริขวัญ
ศรีธนาประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

about.team.nonti.first_name about.team.nonti.last_name

นนทิ
ศัพทเสวี

ผู้อำนวยการอาวุโส

ทีมงานของ ดีซูพรีม

ทีมงานของ ดีซูพรีม

ทีมงานของ ดีซูพรีม

การยืนยัน